Оферти

Магазин в Пловдив

ТРС ЕАД има интерес да закупи в района на град Пловдив самостоятелна сграда.
От 05.11.2006


ТРС АД купува земя

ТРС АД купува земя в градовете - София, Пловдив, Бургас
От 01.11.2006За повече информация:
1000 София
ул. Хр. Белчев 8
тел. 9884533, 9800211, 0888932040
факс: 988 45 33
е-mail: trs@vip.bg